top of page

welkom op onze school!

directeur Hans Vanden Brande

Beste ouder

 

Mogen wij ons even voorstellen?

 

Onze kleuterschool vormt samen met de lagere school

de gemeentelijke basisschool De Lijsterboom in Blanden.

 

Alhoewel we een middelgrote school zijn met een tweehonderdtachtigtal leerlingen, hebben we de familiale, open sfeer van een dorpsschool weten te behouden. Deze gezelligheid gecombineerd met modern onderwijs op een hoog niveau zorgt voor een school waar leerlingen en ouders zich thuis voelen.

We gaan er prat op dat iedereen welkom is in De Lijsterboom en dat er aandacht is voor de talenten van elk kind.

 

Van harte welkom!

Hans Vanden Brande

directeur

onze medewerkers over de klassen heen

Hedwige Buys

zorgcoördinator

Griet Van Laer

zwemleerkracht

Jelske De Jong

protestantse godsdienst

Nadine Van Roy

secretariaat

Gregory Bergans

rooms katholieke godsdienst

Oona Verpoorten

islamitische godsdienst

Rose Beaujean

gymleerkracht

Sofie Vanacker

niet confessionele zedenleer

Hilde Struyf

kinderverzorger

marc Merckx

ICT coördinator

bottom of page