top of page

ouderraad

 • Facebook Social Icon

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en de school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders (en kinderen) en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. 
De ouderraad heeft m.a.w. als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad in overleg met het schoolteam de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren, aanvullend op de communicatie door de school, en eigen werking, met alle ouders.

 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen.

 • De lokale school ondersteunen, in hoofdorde door hulp te bieden en het aangenaam leefklimaat op school te stimuleren, en in tweede orde financieel, dit steeds in overleg met het schoolteam.

 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Bij haar optreden streeft de ouderraad naar volstrekte onafhankelijkheid en neutraliteit ten aanzien van alle politieke, kerkelijke of wereldbeschouwelijke groeperingen: de ouderraad moet in alle onafhankelijkheid kritische standpunten kunnen innemen over alles wat binnen hogervermelde doelstelling valt.

Meer info over de ouderraad vind je via deze link:  

Dagelijks bestuur

 

 • Voorzitter
  Sammy Lauwens

 • Secretaris 
  Jolien Bamps

 • Penningmeester 
  Geert Van Nuland

bottom of page