top of page
Kids in Preschool

Beste ouder

 

Je kind dat voor de eerste keer naar school gaat is voor je kind maar ook voor elke ouder een grote stap. Ik kan dus verstaan dat je vragen hebt over de start. Hieronder proberen we al een beetje info te geven.

 

We zorgen er voor dat alle ouders van nieuwe leerlingen op voorhand gecontacteerd worden door de klasjuf. Jullie zullen binnenkort een mailtje of telefoontje krijgen van de juf. Normaal gezien zal je dan ook een afspraak kunnen maken om de klas nog eens te bezoeken met je kind, moest je dit willen. Ook zal de leerkracht dan nog meer info geven over hoe de eerste ochtend zal (en de volgende ochtenden zullen) verlopen.

 

Hieronder enkele afspraken:

 1. De ouders van de oudere kleuters blijven aan de schoolpoort staan en de kinderen worden overgenomen door de leerkrachten die op de speelplaats staan. De eerste week komen de ouders van nieuwe leerlingen in de kleuterschool tot aan de deur van de gang en daar worden de kinderen dan overgenomen door de klasleerkracht. Zodat dit het vertrouwde gezicht wordt voor je kleuter waardoor er sneller een vertrouwensband ontstaat en je kind zich op zijn gemak voelt bij haar. De ouders verlaten dan de speelplaats via het kleine poortje naast het schoolgebouw. Een ander voordeel is dat de nieuwe kleuters in een rustige omgeving terecht komen en niet in de drukte van de speelplaats moeten staan. Hierdoor proberen we een rustige overgang van thuis naar school te creëren.  Ouders komen om deze reden ook niet tot in de klas. Moesten ouders mee tot in de klas komen, zou deze rust ook minder zijn door het binnen en buiten lopen van ouders.
   

 2. Indien je zou beslissen om je kind in het begin maar halve dagen te laten komen, vragen we om praktische redenen om dit ten laatste 's ochtends aan de klasleerkracht te laten weten.
   

 3. Een rugzakje of boekentasje met een koekendoos, brooddoos, .... is het enige wat je kind nodig heeft. Je hoeft je geen zorgen te maken over of alles wel zal terecht komen waar het moet. De kleuterleidsters zijn zeer ervaren in die dingen en ze begeleiden de kleuters hier heel sterk in en zorgen dat na school alles opnieuw in de schooltas terecht komt.
   

 4. 's Middags gaan de kleuters onder begeleiding van hun klasjuf tot in de refter. Ze krijgen daar een plaatsje toegewezen. Dit wordt hun vaste plaats zodat het voor hen duidelijk is waar ze kunnen zitten. Bij het eten worden ze begeleid door een leerkracht, twee mensen van de middagopvang en een mevrouw van het poetspersoneel. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen eten en helpen de kleinste kleuters hiermee. Ze zorgen er ook voor dat alle kinderen ook drinken.  De kinderen kunnen aan tafel zitten om rustig te eten tot ten laatste 12.45 uur. Dan gaan de laatste kinderen buiten omdat het belangrijk is dat ze nog even buiten kunnen spelen. De kinderen die eerder klaar zijn gaan vroeger naar buiten onder begeleiding van een toezichthouder. Deze helpt de kleuters met hun brooddoos (indien ze die bij hebben) en hun jas, muts, handschoenen,.... We merken dat de kinderen deze routine zeer snel gewoon worden. Moest je kind warm blijven eten op school, vragen we wel om hiervoor op voorhand in te schrijven. Jullie krijgen hierover een mail van het secretariaat. Eens het hier op school zit, zal je een uitnodiging krijgen om je aan te melden op Questi. Vanaf dan verlopen inschrijvingen via die weg. Je kan inschrijven per maand. Gedurende die maand dient je kind wel telkens op dezelfde dagen van de week warm te blijven eten. Het is dus niet mogelijk om per datum in te schrijven. Indien ze boterhammen eet 's middags, hoef je hier niet op voorhand voor in te schrijven. Bij het middageten kunnen kinderen gratis water krijgen, indien je wil dat je kind iets anders drinkt, moet het dit meebrengen in een drinkbus.

 1. Als je kind nog niet zindelijk is, vinden we dat geen probleem. Het is wel belangrijk om ook thuis goed te oefenen op zindelijkheid. Kinderen kan je niet forceren tot zindelijkheid. Kinderen mogen nog absorberende onderbroekjes dragen in de klas. We vragen wel om dan reserves mee te geven en ook een beetje reserve kleren. Maar over het hoe en wat hierrond worden jullie nog geïnformeerd door de klasleerkracht. We zullen op school ook mee trainen. De kleuters gaan ook regelmatig naar het toilet onder begeleiding van de kinderverzorgster of de leerkracht. Hierdoor wordt het naar het toilet gaan iets gewoon omdat ze zien dat de andere kinderen dit ook doen. Vaak worden de kinderen snel zindelijk van zodra ze naar school gaan als er thuis ook getraind wordt.

We beloven van heel goed voor je kind te zorgen en je zal zien dat alles zeer snel vlot verloopt.

 

 

Hans Vanden Brande

directeur 

bottom of page